Životopis

Meno, titul        Pavla PEKÁROVÁ, RNDr., DrSc.
Narodená         7. októbra 1957 v Senici

Vzdelanie

2011             Atestácia - Vedúci vedecký pracovník I. 
2010             Obhajoba DrSc 
1999             Atestácia – samostatný vedecký pracovník II.a
1997             Obhajoba KDP: CSc., vedecký pracovník II.b
1991             Atstácia – vedeckotechnický pracovník st.III.
1982             Rigorózna skúška: RNDr., MFF UK Bratislava
1977-1982     Matematicko-fyzikálna fakulta UK Bratislava
1973-1977     Gymnázium V. Paulínyho Tótha, Martin

Riadiaca činnosť

2018              predsedníčka Vedeckej rady ÚH SAV
2012-2016     riaditeľka Ústavu hydrológie SAV
1999-2001     zástupca riaditeľa ÚH SAV
1998-1999     predsedníčka Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV
1997-1998     tajomníčka Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV