Doktorandské štúdium

Informácie o doktorandskom štúdiu na ÚH SAV môžete nájsť na stránke