Oddelenia ÚH SAV

Od roku 2014 na ÚH SAV sú dve vedecké oddelenia:

Oddelenie hydrológie povrchových vôd
Oddelenie hydrológie podpovrchových vôd