Zo života‎ > ‎

Prívalové povodne na malých tokochSú povodne na Slovensku väčšia a častejšie?

Katastrofická povodeň z 21. 7. 2014 v Národnom Parku Malá Fatra na Stohovom potoku a potoku Vrátňanka v Tiesňavách nám opäť pripomenula silu vodného prívalu. Od povodne z 20. 7. 1998 na Malej Svinke akoby tých povodní na Slovensku bolo akosi viac.

Hľadaniu odpovede na otázku, či sa v súčasnosti povodne na našom území skutočne vyskytujú častejšie než v minulosti, sa venujeme už niekoľko rokov.  
Prívalové/bleskové povodne (flash floods) sú pripodzeným prírodným úkazom, vyskytujú sa takmer vo všetkých krajinách sveta, nielen na Slovensku. Vedci na celom svete sa v posledných rokoch intenzívne venujú tomuto typu povodní. 
Prívalové povodne na malých územiach sa vyskytovali v horských a podhorských oblastiach Slovenska vždy. V historických materiáloch možno nájsť o tom celý rad dôkazov. Čím však ideme ďalej do minulosti, tým sú záznamy menej presné a prirodzene je ich menej. 
Je preto mimoriadne dôležité súčasné povodne zmapovávať, opisovať a zaznamenávať pre budúce generácie. 

čítajte dalej Povoden Terchova.pdf

Polocha povodia Vrátňanky po Biely potok je ca 29,38 km2. Preto túto povodňovú udalosť môžeme porovnať s inými extrémnymi povodňami na malých tokoch s približne rovnakou plochou povodia. 

Čítajte viac v Aj tu: Povodne na malych tokoch.pdf         Karpaty 2011.pdf         Flash Floods.pdf

Článok v Sj z roku 2011:      VHS historicka hydrologia 2011.pdf