Zo života‎ > ‎

Povodeň v roku 1813

V auguste 2013 uplynulo 200 rokov od najväčších a najničivejších povodní na Slovensku za posledných 500 rokov. Katastrofické povodne na slovenských tokoch v roku 1813 zastavili hospodársky život na Slovensku na niekoľko desaťročí. Povodne z roku 2010 zďaleka nedosiahli ich mohutnosť.

Opisu zachovaných povodňových značiek po povodni v roku 1813 sme sa venovali v troch článkoch v časopise ACTA HYDROLOGICA SLOVACA číslo 2 z roku 2013.
Článok v angličtine