Zo života‎ > ‎

Hydrologická bilancia SR

Hodnotenie dôsledkov avizovanej zmeny klímy (očakávaného otepľovania) na odtok vody z územia Slovenska riekami sú v posledných rokoch často diskutovanou témou. Návrhy, ako zmierniť tieto dôsledky sú protichodné, na jednej strane sa presadzujú technické opatrenia, na druhej strane tzv. zelené opatrenia. Vo všeobecnosti všetky scenáre predpokladajú na území Slovenska nárast dlhodobej priemernej ročnej teploty vzduchu okolo 3°C  v horizonte rok 2075.

Pri posudzovaní vplyvu zvyšovania teploty vzduchu na odtok je potrebné pozorne sledovať vývoj jednotlivých prvkov hydrologickej bilancie (zrážok, odtoku, výparu) na našom území a hľadať správne dôvody zmien prvkov hydrologickej bilancie. Zo strany odborníkov - vodohospodárov je potrebné nepodľahnúť všeobecným vedecky nepodloženým tézam.

Cieľom tohto príspevku je na základe meraných zrážok a odtoku zhodnotiť zmeny prvkov hydrologickej bilancie na území Slovenska a pokúsiť sa o vysvetlenie týchto zmien.. 

Ċ
Pavla Pekarova,
Jan 13, 2018, 1:48 AM