Zo života‎ > ‎

Povodne na Dunaji

Dajú sa suché a vodné roky predpovedať dopredu? 
Pre  Dunaj v Bratislave sme to v roku 2010 skúsili.


Články o povodňových značkách v oblasti Vydrice a Zuckermandlu

V podhradí v Bratislave sa nachádzalo viacero povodňových značiek, ktoré sú mimoriadne cenným podkladom pri stanovovaní hladín Dunaja v minulosti. V nasledujúcich článkoch sú opísané nám známe značky v Bratislave. Privítame každú informáciu od starších občanov Bratislavy a všetkých ostatných miest a obcí na Slovensku o povodňových značkách. 

Povodňocevé značky v oblasti   Vydrice 


Discharge flood forecasting, Danube, Bratislava - Nagymaros 03 June 2013
Predpoveď prietokov Dunaja v stanici Bratislava (Devín) 3.6. 2013

Porovnanie povodňových vĺn 2002 a 1954 s tohtoročnou povodňou

Povodne na Dunaji nad 10000 kubíkov od roku 1876, zverejnené 7.6.2013

Aktualizácia predpovede do 9.6.2013 z 6.6.2013 o 15,00 hod.

Aktualizácia predpovede kulminácie vlny v Bratislave

Závislosť medzi prietokom a vodným stavom

Aktualizácia predpovede pre 4 stanice

Aktualizácia predpovede do 9.6.2013 z 5.6.2013 o 15,00 hod.


Aktualizácia predpovede do 8.6.2013 z 4.6.2013.22 hod.

Aktualizácia predpovede do 8.6.2013.z 4.6.2013. o 15,00 hod.

Aktualizácia predpovede do 8.6.2013 z 4.6.2013 6.00 hodPri predpovedi sme použili jednoduchý model NLN - Danube.
Model NLN-Danube je hydrologický riečny konceptuálny nelineárny model, založený na postupnej transformácii vstupov – prietokových vĺn – sústavou rovnakých fiktívnych nádrží v sérii za sebou. Tento model simuluje prechod povodňovej vlny v úseku Ybbs - Nagymaros. Opis modelu nájdete tu:Články o Dunaji


Historické povodňové značky v Bratislave v oblasti Vydrickej brány a ZuckermandluPríčiny povodní na Slovensku v roku 2010

Aj keď mnohí čitatelia by sa chceli dočítať o nejakých konkrétnych vinníkoch, ktorí zapríčinili povodne na Slovensku v minulom roku, sklamem ich a budem tvrdiť, že hlavnou príčinou povodní bolo, že veľa pršalo.
Výrazný nárast zrážok na územie SR po 13-ročnom suchom 1983–1995 období je evidentný na prvý pohľad. V posledných 10-tich rokoch (2000–2010) sú úhrny zrážok na Slovensku v územnom priemere takmer o 150 mm vyššie, než v 10-ročí 1981–1990. Čítajte ďalej...