Zo života

Na týchto stránkach by som rada informovala o našom výskume. Pretože verím, že vedu robíme pre ľudí. A pretože verím, že výstupy ktoré sme získali, môžu byť pre každého čitateľa zaujímavé a niektoré dokonca v praktickom živote i osožné. Veď posúďte sami...